Mainos:

Poikkeuksellinen aika näkyy poliisin tilastoissa

NordenBladet — Alkuvuosi 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Pandemia ja sen johdosta asetettu poikkeustila vähensivät ihmisten liikkumista julkisilla paikoilla ja lisäsivät kotona vietettyä aikaa.
Huumausaine- ja omaisuusrikosten määrät ovat jatkaneet kasvuaan, mutta väkivaltarikosten määrä on laskenut. Törkeiden liikennerikosten määrät kasvoivat ja hälytykset koteihin lisääntyivät.
Kokonaisuudessaan vuoden 2020 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana poliisin tietoon tuli 172 698 rikoslakirikosta (ei sisällä liikennerikoksia). Määrä on yli 15 000 rikosta viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.
Huumausainerikosten määrissä kasvua – huumekuskit huolestuttavat poliisia
Huomattavasti ovat lisääntyneet huumausainerikokset, joita kirjattiin yli 5 300 edellisvuotta enemmän. Tämä näkyi myös tien päällä, jossa poliisin haaviin jäi poikkeuksellisen paljon huumekuskeja. Tullin darknetissä tekemä rikostorjuntatyö heijastuu myös osaltaan rikosilmoituksina poliisin tilastoihin.
Väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten määrät laskivat
Väkivaltarikoksia tuli tammi-kesäkuussa polisin tietoon selvästi viime vuotta vähemmän.
Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien rikosten määrät ovat niin ikään laskeneet. Tämän pelätään kuitenkin johtuvan ainakin osittain siitä, että yhä useampi epäily jäi talven ja kevään koulu- ja tukitoimikontaktien vähyyden vuoksi ilmoittamatta viranomaisille.
-Seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien ilmoitusten vähentymisen perusteita tulee analysoida tarkasti. Tilastot eivät välttämättä anna niistä poikkeusoloissa oikeaa kuvaa. Sen sijaan muun vakavimman väkivallan ilmoituskynnyksessä ei herkästi tapahdu muutoksia ja ne tulevat poikkeusaikoinakin hyvin poliisin tietoon, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallituksesta sanoo.
Hänen mukaansa yleisestä vähennystä osoittavasta trendistä poikkeavasti huolestuttava havainto alkuvuodelta on, että tietyissä vakavimman väkivallan rikostyypeissä (törkeät pahoinpitelyt ja henkirikokset sekä niiden yritykset) on kuitenkin ollut kasvua.
Koronapandemian rajoitukset näkyvät tilastoissa
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan koronapandemia ja sen takia asetetut rajoitukset heijastuvat poliisin tilastoihin.
– Tilastoja tulkitessa on kuitenkin hyvä muistaa, että ainoastaan osa muutoksista on aiheutunut poikkeuksellisesta tilanteesta ja osa selittyy muilla tekijöillä. Lisäksi poikkeustilanne on voinut aiheuttaa muutoksia esimerkiksi rikosten ilmoittamiskynnykseen tai viivästyttää lievemmistä rikoksista ilmoittamista, hän sanoo.
Omaisuusrikokset netissä ja mökkimurrot kasvussa
Kappalemäärällisesti merkittävä nousu on ollut omaisuusrikoksissa, joita kirjattiin yli 9 400 viimevuotista enemmän. Myös petoksia, joista yhä isompi osuus tehdään Internetissä, ilmoitettiin selkeästi edellisvuotta enemmän.
Omaisuusrikoksista erityisesti luvatta tunkeutuen tehtyjen varkauksien määrä lisääntyi ja vapaa-ajan asunnot olivat selvästi viime vuotta useammin kohteina. Vakinaisiin asuntoihin kohdistuneet varkaudet kuitenkin vähenivät ja liikkumisrajoitusten aikaan huhti-toukokuussa asuntoihin tehdyissä varkauksissa havaittiin notkahdus.
Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa väheni
Rikoksesta epäillyn henkilöllisyys oli poliisin tiedossa yli 110 000:ssä rikoslakirikoksessa. Vaikka epäillyn henkilöllisyys oli poliisin tiedossa lähes 9 000 tapauksessa viime vuotta useammin, sellaisia tapauksia, joissa rikoksesta epäillyllä on ulkomaan kansalaisuus, kirjattiin 453 vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.
Muutos näkyy erityisesti omaisuusrikoksissa, joissa rikosten määrällisestä kasvusta huolimatta epäiltyjen ulkomaan kansalaisten määrä laski selvästi.
Tieliikennelain muutos muutti liikennerikkomukset liikennevirhemaksuiksi
Rikoslakirikosten määrän kasvusta huolimatta tammi-kesäkuussa poliisille ilmoitettujen rikosten kokonaismäärä laski yli viisitoista prosenttia suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Kokonaismäärän lasku tilastossa selittyy suurelta osin liikennerikosten määrän laskulla.
Sen lisäksi, että rajoitusten johdosta liikkumista on ollut vähemmän, kesäkuun 2020 alusta voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti tieliikenteen rikesakot liikennevirhemaksuiksi. Kokonaisuudistuksen myötä myös järjestelmiin jouduttiin tekemään muutoksia, joiden toteuttaminen oli välttämätöntä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen uudistusta. Myös näillä muutoksilla on ollut vaikutuksia liikennerikkomusten tilastoitumiseen.
– Poikkeuksen liikennerikoksien vähenemisestä muodostavat kuitenkin törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset, joiden määrä on nousut. Huumekuskien määrä liikenteessä herättää huolta poliisissa, poliisiylijohtaja Kolehmainen sanoo.
Poliisi hälytettiin nyt kotiosoitteisiin
Alkuvuodesta poliisin tehtävät ovat luonnollisesti kohdistuneet sinne, missä ihmisetkin ovat eli yksityisiin tiloihin. Yleisten paikkojen tehtävämäärä vähentyi, mutta kotihälytystehtävien määrä lisääntyi.
Ravintoloita koskevat rajoitukset ovat todennäköisesti lisänneet päihteiden käyttöä yksityisissä asunnoissa ja sitä kautta kotihälytyksiä sekä ilmoituksia häiritsevästä metelistä.
Kaikkein kiireisimmissä hälytystehtävissä poliisi saapui tehtäväpaikalle keskimäärin puoli minuuttia viimevuotista nopeammin.
Matkustusasiakirjoja hankittiin poikkeuksellisen vähän
Myönnettyjen matkustusasiakirjojen eli passien ja henkilökorttien määrät ovat laskeneet rajusti. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan matkustusasiakirjoja myönnettiin 43 prosenttia vähemmän.
Oletettavasti suurin osa laskusta selittyy poikkeusoloilla. Todennäköisesti passien ja henkilökorttien myönnössä tulee olemaan ruuhkaa, kun matkustaminen taas lisääntyy.
Liitteet:
Poliisi.fi-sivujen tietopalveluosiosta on löydettävissä tarkemmat tilastot kaikista poliisille ilmoitetuista rikoksista viimeisen viiden vuoden ajalta. Tilastoja on mahdollista tarkastella valtakunnallisesti, poliisilaitoskohtaisesti sekä kuntatasolla. Erillisistä tilastoista rikostilannetta voi tarkastella myös rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien näkökulmasta esimerkiksi sukupuoli- ja ikäjakaumittain. Linkki: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tietopalvelut
Toimituksille tiedoksi: Julkaisemme pdf-tilastojen ohella myös excel-tiedostot tilastoista, jotta täytämme saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Jos tarvitset tukea, ota yhteys Poliisihallituksen viestintään p. 050 3999039.
Poliisin tilastot 1.1.-30.6.2020 (pdf)pdf, 256,1 kB
Poliisin tilastot 1.1.-30.6.2020 (excel)xlsx, 35,2 kB
Poliisin tilastot 1.1.-30.6.2020, ulkomaan kansalaisten osuus (pdf)pdf, 132,5 kB
Poliisin tilastot 1.1.-30.6.2020, ulkomaan kansalaisten osuus (excel)xlsx, 35,6 kB

Lähde: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
poliisiSuomen poliisiSuomi

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory